12987094_1038640186182161_494664525838583717_n

Laser patří mezi mladší vynálezy 20. století. Přesto, že mu bude příští rok teprve 40 let, stal se nedílnou součástí našeho života.

Slovo samo je zkratkou výrazu anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, což se překládá jako„zesílení světla pomocí vynucené (stimulované) emise záření„. Český výraz pro laser je „kvantový generátor světla„. Z názvu je zřejmé a ze zkušenosti víme, že laser je zařízení, které vydává světlo. Od běžného světla (např. světla žárovky) se však liší tím, že je monochromatické (jednobarevné), koherentní (uspořádané) a má malou divergenci (rozbíhavost). Koherentní světlo má jedinou frekvenci a fázi a lze je přirovnat k pochodujícímu vojenskému útvaru, zatímco nekoherentní světlo k davu lidí pohybujících se chaoticky po ulici. Činnost laseru je založena na principu indukované emise.

Indikace: bolestivé achillovy šlachy, artritidy, artrozy, záněty burs, patní ostruhy, distorse, tenisový a golfový loket, tinnitus, hematomy, bolesti zad, kontraktury, karpální tunel, bolestivé stavy, dupuytrenova kontraktura, acne, alopecie (vypadávání vlasů), jizvy, popáleniny, dermatitidy, ekzémy, strie, bércové vředy, proleženiny, pásový opar, sinnusitidy, neuralgie trojklanného nervu, ochrnutí lícního nervu, spina dorsalis (dorsalgia), abcesy, keloidní i čerstvé jizvy a jiné.

Terapie biostimulačním laserem je moderní a efektivní fyzioterapeutická metoda, využívající buněčné fotoaktivace.Vyzářená energie laserového paprsku je využita ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity cílové tkáně. Představuje jednoduchou a bezbolestnou léčbu, která obecně řeší akutní, chronické a dlouhodobé obtíže zánětlivého i nezánětlivého charakteru,včetně dlouhotrvajících a špatně se hojících defektů,kdy klasická léčba mívá omezené možnosti a efekt. Metoda je klinicky ověřena, bez návykovosti a vedlejších účinků.Účinky laseru : zlepšení mikrocirkulace a tím i protizánětlivý, protiedemátozní a trofický efekt. Dále podporuje zvýšení prahu dráždivosti nociceptorů(receptorů bolesti)-tedy analgetický ( protibolestivý ) efekt, povzbuzení imunitních pochodů stimulací makrofágů a T-lymfocytů,stimuluje produkci fibroblast, tedy hojení tkání, stimuluje syntézu bílkovin, zvyšuje aktivitu enzymů(zejména succinyldehydrogenázy, laktátdehydrogenázy a kyselé fosfatázy), ovlivňuje zánětlivé mediátory, zejména prostglandiny, zlepšuje funkci poškozených periferních nervů, ovlivňuje energetický potenciál na buněčné membráně,a tím propustnost Na+ a K+ kanálů.Na všechny tkáně působí laserové paprsky povzbudivě, neboť zvyšují energii buněk cílové tkáně.

Laserové sprchy představují moderní velkoplošné zařízení pro efektivní  léčbu velkých ploch tkání laserovým paprskem. Svazek paprsků snadno ozáří i plochu větší než 50cm2 homogením polem v minimálním čase.

základní vlastnosti naší laserové sprchy:
  • Kombinovaná (červená & infračervená) sprcha – celkový výkon 1000mW, 4x 50mW / 685nm, 4x 200mW / 830nm, 13x 16mW / 470nm (modré světlo)
  • Velmi efektivní při léčbě velkých ploch
  • Homogenní  paprsek dokáže snadno a rychle pracovat i na ploše větší než 50cm2
  • Laserová sprcha je vybavena 13 modrými, vysoce svítícími LED diodami o vlnové délce 470nm vhodnými zejména pro kosmetické aplikace (akne, hypo-pigmentace aj.)
  • Kontinuální a pulzní režim

Více o léčbě laserem