Laserová sprcha

Laser patří mezi mladší vynálezy 20. století. Přesto, že mu bude příští rok teprve 40 let, stal se nedílnou součástí našeho života.
Slovo samo je zkratkou výrazu anglického výrazu „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, což se překládá jako „zesílení světla pomocí vynucené (stimulované) emise záření“.

Český výraz pro laser je „kvantový generátor světla“. Z názvu je zřejmé a ze zkušenosti víme, že laser je zařízení, které vydává světlo. Od běžného světla (např. světla žárovky) se však liší tím, že je monochromatické (jednobarevné), koherentní(uspořádané) a má malou divergenci (rozbíhavost). Koherentní světlo má jedinou frekvenci a fázi a lze je přirovnat k pochodujícímu vojenskému útvaru, zatímco nekoherentní světlo k davu lidí pohybujících se chaoticky po ulici. Činnost laseru je založena na principu indukované emise.

Více o laserové terapii

12987094_1038640186182161_494664525838583717_n