Díky tomu je možno v naší ordinaci provádět EKG vyšetření při preventivních prohlídkách jak je stanoveno – t.j. od 40 let v pětiletých intervalech a u pacientů s vysokým tlakem 1 x ročně bez nutnosti odesílat pacienty na EKG jinam. Vše se zvládne při jedné návštěvě. Daří se tak včas zachytit některé zmměny a odeslat pak včas pacienty na odborná pracoviště.

Při nejasných bolestech na hrudi je tak možné rozlišit, zda se jedná o bolesti srdečního či jiného původu.