Průchodnost cév – ABI 

Ordinace je vybavena měřícím přístrojem pro měření indexu kotník – paže (ABPI MD ™)
Onemocnění periferních tepen (PAD) zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody! Onemocnění periferních tepen je velmi závažný stav způsobený špatným krevním oběhem v dolních končetinách. Tepny dolních končetin jsou zúžené aterosklerotickým plátem, který omezuje průtok okysličené krve. Tento stav může nastat ve všech tepnách těla.10336698_709308535781996_5048634798501179391_n

Téměř 60% pacientů s tímto onemocněním má také zúžené tepny na srdci nebo mozku. Index kotník-paže (ABI) je rychlý a spolehlivý způsob diagnózy. Jsou-li tepny zúžené, klesá ABI. Jedinec může být bez příznaků, a přesto mít PAD. Příznaky se projeví až v případě, že je stenóza tepny nad 70% cévního průřezu, Proto je velmi
důležité měřit index kotník – paže pravidelně pro odhalení jakéhokoli významného poklesu v něm.

Pacienti s PAD mají vyšší (až o 5 let) úmrtnost než pacienti s rakovinou prsu. Studie ukázaly, že pouze 30% lidí s diagnózou PAD přežije dalších 15 let. Pouze 25% pacientů s PAD podstupuje vhodnou léčbu. Tento nízký podíl do značné míry souvisí s tím, že si obecně populace není vědoma svého stavu.