Pracovní lékařství

Pro každého zaměstnavatele platí povinnost mít uzavřenou smlouvu o výkonu závodní preventivní péče se zdravotnickýmzařízením, které je pracovně nezávislé na daném zaměstnavateli (Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.)

 Základní úkoly závodní preventivní péče:

 • hodnocení pracovního prostředí a potenciálních rizikových faktorů
 • hodnocení pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví
 • soustavné sledování vývoje rizikových faktorů pracovního
  prostředí na pracovištích
 • vypracování individuálních a konkrétních návrhů rozsahu závodní
  preventivní péče pro jednotlivé podniky
 • hodnocení zdravotního stavu zaměstnance v rámci vstupních,
  periodických a výstupních prohlídek
 • individuální přístup
 • odborná poradenská činnost pro zaměstnance a zaměstnavatele,
  včetně poradenské činnosti při kategorizaci prací

Zákon 20/1966 o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Vyhláška 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Obsah nabízené preventivní prohlídky pro kategorii I.

 • Analýza stávající zdravotní dokumentace
 • Rozbor anamnestických dat
 • Fyzikální vyšetření praktickým lékařem:
  • Kardiopulmonálního systému
  • Cévního systému
  • Zažívacího traktu
  • Smyslových orgánů – orientační
  • Urogenitálního systému
  • Pohybového aparátu
 • Měření a interpretace krevního tlaku, event. dle potřeby i EKG
 • Kontrola očkování proti tetanu, v případě potřeby přeočkování
 • Moč: chemicky
 • Vypracování relevantní dokumentace, posouzení a doporučení pracovní způsobilosti s ohledem na pracovní zařazení,odborným pracovníkem
Frekvence pravidelných zdravotních prohlídek u osob pracujících na nerizikových pracovištích (kategorie I a II) je jednou za 5 let u osob mladších 50 let, nad 50 let jednou za 3 roky. Na rizikových pracovištích (kategorie II b, III, IV) se frekvence pravidelných preventivních prohlídek řídí kategorií rizika (1-2 roky).
Praxe: kromě dlouholeté péče o „malé závody“ v rámci obvodu jsem vykonával čtyři roky prostřednictvím firmy Medicover závodní péči v podniku TRW Hlavenc s cca 1 700 zaměstnanci.
Našich služeb v oblasti pracovního lékařství využívají následující firmy:
 • Edymax Holding
 • Danox Group s.r.o.
 • AZ Elektrostav, a.s.
 • Autocentrum Boura
 • GALANCE<
 • BB Agro<
 • HAVETRANS
 • Firma Havelka Jiří
 • OÚ Dymokury
 • OÚ Chotěšice
 • OÚ Čineves
 • Masarykova ZŠ Dymokury
 • MŠ Dymokury
 • První Chodská
 • Instalatérské potřeby Šátek CZ s.r.o.
 • Gumbla servis s.r.o.
 • ALDA
 • Občanská poradna Nymburk
 • Primatruck
 • Pekárna Čipek
 • Danox – Medas Personal – Securitas – Tesco – Penny – Kaufland – Lidl – Albert – Rossmann – Dr.Max – Česká pošta – Atalian – Auto Kelly – Telefonice O2 – OHES – Boftisk – firma Dušánek – fima Souček – firma
Celkem cca 730 zaměstnanců