Používáme přístroj na rehabilitaci umožňující aplikaci magnetoterapie a ultrazvuku – vhodné především pro léčbu pohybového aparátu, ale i v jiných indikacích. Magnetoterapie, vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší statistickou míru úspěšnosti, nejnižší nákladovost a nejmenší možná rizika.

Léta je v naší výbavě i laser určený k léčbě kožních problémů a pro rehabilitaci.