Vysokovýkonný laser + laserová sprcha

Laser patří mezi mladší vynálezy 20. století. Přesto, že mu bude příští rok teprve 40 let, stal se nedílnou součástí našeho života. Slovo samo je zkratkou výrazu anglického výrazu „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, což se překládá...

Magnetoterapie

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží.  Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů: Protibolestivý (analgetický) efekt– pulzní...

Vyšetření zánětlivého faktoru a krvácení do střeva

Ordinace je vybavena přístrojem Quikread umožňujícím jednak vyšetření CRP – tzn. rozlišení bakteriální a virové infekce vyšetřením z kapky krve přímo v ordinaci. Výsledek je k dispozici asi za 4 minuty. Díky tomuto vyšetření se předejde zbytečnému podávání...

Počítačové EKG

Díky tomu je možno v naší ordinaci provádět EKG vyšetření při preventivních prohlídkách jak je stanoveno – t.j. od 40 let v pětiletých intervalech a u pacientů s vysokým tlakem 1 x ročně bez nutnosti odesílat pacienty na EKG jinam. Vše se zvládne při...

Magnetoterapie, ultrazvuk, laser

Používáme přístroj na rehabilitaci umožňující aplikaci magnetoterapie a ultrazvuku – vhodné především pro léčbu pohybového aparátu, ale i v jiných indikacích. Magnetoterapie, vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší statistickou míru úspěšnosti,...

K problematice zapůjčení dokumentace

Požaduje-li závod (či závodní lékař), aby pacienti od svých registrujících lékařů vyžádali originály zdravotní dokumentace a doručili je závodnímu lékaři, postupuje neoprávněně. Je nutno upozornit na riziko, kterému se takto postupující registrující lékaři vystavují....