MUDr.Tomáš Doležel

Přehled kvalifikace:
Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy – 1980.
Specializace v oboru všeobecného lékařství I.st. – 1985
Kurzy akupunktury 1986 – 89
Kredit I.stupně v r. 1993
Základy homeopatické terapie – 1992
Průběžně postgraduální kurzy – udělen diplom celoživotního vzdělávání ČLK
Akreditace MZ ČR v oboru praktické lékařství pro dospělé od V/2008

Pracovní historie: 
Gynekologicko porodnické oddělení Městec Králové – 1981.
Obvodní lékař Křinec – OÚNZ Nymburk 1983 – 1990.
Lázně Poděbrady – lázeňský lékař – 1990 – 1991.
Obvodní lékař Dymokury – od r. 1991.
Závodní preventivní péče – prostřednictvím firmy Medicover Praha pro TRW Hlavenec – od IV/2006.
Posudková činnost pro Úřad práce Nymburk – od XI/2006 – od VII/2009 pro ČSSZ Nymburk.

Profesní dovednosti:
Práce v soukromé ordinaci praktického lékaře.
Aplikace injekční a infusní terapie, léčebných opichů, práce s počítačovým EKG.
Využívání RHB metod – biostimulační laser – nyní nově laserová sprcha, aplikace magnetoterapie a UZ – přístroj BTL řady 5000, rázová vlna BTL-5000 SWT Power.
Estetická medicína – ordinace vybavena přístrojem pro neinvazivní mezoterapii firmy BTL
Použití POCT – ordinace vybaveny glukometrem, přístrojem QUIKRead pro vyš. CRP a stolice na OK,
přístrojem INRatio2 a Qlabs pro změření INR, QuoLab na měření glykovaného hemoglobinu ( podává informaci o hladině cukru v krvi za poslední 3 měsíce, HandUReader – přístroj pro analýzu moče.

Péče o zaměstnance „malých závodů“– závodní preventivní péče – t.č. smlouvy na cca 350 zam.
Kompletní vedení zdravotnické dokumentace na PC.
Alternativní metody léčby: akupunktura, okrajově homeopatie.

Jana Doleželová
registrovaná zdravotní sestra

Absolvovala střední zdravotnickou školu v Nymburce – maturita v r. 2005