Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců po poslední preventivní prohlídce), a to i v případě, že nemáte zdravotní obtíže.

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje se očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku.

Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

• orientační chemické vyšetření moče

• v 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

• v 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi)

Součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici – TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle ministerstvem zdravotnictví vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ.

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry a v případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.

Za preventivní prohlídku neplatíte žádné (ani regulační) poplatky.

Přestože některým pacientům vzkazujeme nebo píšeme pozvánky, na prevenci se nedostaví. Je to jejich mínus. Díky takovému vyšetření se opravdu často něco odhalí. Jak se říká, neexistuje zdravý pacient, jenom špatně vyšetřený 🙂
Jenom pro zajímavost – ze 1 450 pacientů, které mám v péči, jich má 270 cukrovku, téměř 500 ( čili jedna třetina ) se léčí s vysokým tlakem a asi 150 jich má vysoký cholesterol. A to je z těch, které si na prohlídku jedno za 2 roky dojdou -….. o kolika ještě nevíme.

S údivem zjišťuji, že jsou i dnes kolegové, kteří pacientům vůbec neprovádějí test na okultní krvácení, přestože musí vědět, že v této republice je největší výskyt rakoviny tlustého střeva na celém světě !!!
Podle mě by za to měli být přísně pokutováni od zdravotních pojišťoven, protože se vlastně jedná o zanedbání péče. Právě dnes jsem měl na kontrole pacientku, která byla po pozitivním testu na kolonoskopickém vyšetření ( vyšetření tlustého střeva sondou ) a měla v tlustém střevě polyp, jehož mikroskopický rozbor není zcela vpořádku. Jak jí však řekla lékařka na endoskopickém oddělení v Kolíně – kdybyste vyšetření neabsolvovala nebo na něj šla třeba až za rok, mohl být už nález podstatně horší. Nechci strašit, ale u pokročilého nálezu je pak často jedinou možností odstranění části tlustého střeva a tzv. kolostomie, což je vyústění zbývající části tlustého střeva na břiše. A celá další léčba nádoru je pak velmi nejistá.